Serveis

psicologia clinica

Una qualitat que diferencia un ésser humà de l’ altre és la SEVA PERSONALITAT. La personalitat és la forma que té una persona de reaccionar davant de l’ ambient (sensacions, emocions) i ve determinada i/o influenciada per les característiques de la persona.

Determinades experiències poden provocar sentiments d’ infelicitat, de desorientació, d’inseguretat, d’abandó, de neguit. Aquestes es poden manifestar amb insomni, inquietud, ansietat, problemes per a prendre decisions… Quan la persona pateix de forma intensa, o quan es veu limitada en assumptes quotidians sol recórrer a la recerca d’assessorament.

 

Les consultes que atenem amb més freqüència són derivades d’aquests sentiments que provoquen malestar. El professional farà un diagnòstic diferencial per determinar si la simptomatologia presentada és de tipus clínic o de tipus reactiu.

 

En el tractament el psicòleg ajuda a prendre consciència de la seva situació emocional, de personalitat, donant recursos per a gestionar les emocions, conèixer l’origen de l’angoixa, desenvolupar habilitats socials o de relació, de parella... L’objectiu de la teràpia és l’aprenentatge i la integració dels recursos apresos, emprant-los de forma autònoma.

 

àmbits d'intervenció
psicologia adults

Trastorns de l’estat d’ànim

- Trastorn depressiu

- Trastorn bipolar

Trastorns d’ansietat

- Crisi d’angoixa

- Agorafòbia, claustrofòbia

- Fòbies

- Trastorn obsessiu- compulsiu

Trastorns somatomorfos

- Trastorn de somatització

- Hipocondria

Trastorns del somni

- Insomni

Trastorns de la personalitat

- Trastorn límit

- Trastorn narcisista

Teràpia de parella

- Creixement personal (inseguretat, autoestima, habilitats socials...)

psicologia infantil i juvenil

Trastorns de l’estat d’ànim

- Trastorn depressiu

Trastorns somatomorfos

-Trastorn de somatització

- Hipocondria

Altres

- Habilitats socials

- Inseguretat

- Gelosia

- Agressivitat

- Comportament disruptiu

Trastorns del somni

- Insomni

Trastorns d’ansietat

- Crisi d’angoixa

- Agorafòbia, claustrofòbia

- Fòbies

- Trastorn obsessiu- compulsiu

Què és la intel·Ligència emocional?

"Qualsevol pot enfadar-se, això és molt senzill. Però enfadar-se amb la persona adequada, en el grau exacte, en el moment oportú, amb el propòsit just i de la forma correcta, això, certament, no resulta tan senzill" Aristòtil

Aquesta cita d’Aristòtil és utilitzada per en Daniel Goleman per introduir el concepte d’Intel•ligència Emocional al seu llibre Emotional Intelligence, publicat en 1995.

Segons D.Goleman, intel·ligència emocional és la capacitat de conèixer les pròpies emocions i les alienes, així com tenir habilitat per a gestionar-les.

Les nostres passions poden abocar al fracàs amb molta facilitat, però quan estan ben ensinistrades, ens proporcionen saviesa i serveixen com a guia als nostres pensaments, valors i supervivència. Com ja va dir Aristòtil, el problema no radica en les emocions en si mateixes, sinó en la seva conveniència i expressió. La qüestió essencial es, de quina forma podem aportar més intel·ligència a les nostres emocions?

 

La intel·ligència emocional es desenvolupa des de la infància.

 

Des de la infància, els adults ensenyen als seus fills diferents habilitats emocionals que ajudaran al nen/a a desenvolupar la seva intel·ligència emocional.

La infància és l’època més important de la vida, on comença a gestar-se la nostra personalitat i es posen els ciments del que serà la nostra futura conducta social. Per això, encara que aparentment sigui l'època més feliç i despreocupada a la vida dels nostres fills, cal concedir-li sempre una atenció molt especial.

Els nens ja en edat temprana manifesten les seves emocions de diferents formes. Els pares van dotant al nen d’habilitats per a reconèixer les seves emocions, i de formes d’expressió correctes.

En ocasions, poden percebre certes situacions indicatives d’una mala gestió de les emocions, ja sigui per intensitat, freqüència o magnitud de l’emoció.
Per exemple, les rabietes descontrolades, gelosia fraterna, crides d’atenció, agressivitat... Quan aquesta situació és desmesurada o es perllonga en el temps és quan consulten a un professional.

El psicòleg ajuda al nen a identificar les emocions, expressar-les i gestionar-les, avaluar la intensitat del sentiment,  i, paral·lelament es donen pautes als pares per afavorir el treball realitzat amb el nen ajudant-lo a controlar els impulsos, els sentiments, a demorar la gratificació; tots ells encaminats a desenvolupar la seva intel·ligència emocional.

 

La intel·ligència emocional en els adults.

 

La distinció popular cor/cap s’assembla a la distinció intel·ligència emocional / racional.  Existeix una proporcionalitat constant entre el control emocional i el racional sobre la ment, de forma que quan més intens és el sentiment, més dominant arriba a ser la ment emocional i més ineficaç en conseqüència, la ment racional.

 

La ment racional inverteix una mica més de temps que la ment emocional a respondre a una determinada situació.
La ment emocional funciona recolzant-se en creences subjectives, i ho converteix  en veritats absolutes. A més, els trets d'un aconteixement s'emmagatzemen al record de forma que, quan un aconteixement nou s'assembla a un record del passat, la ment emocional respon activant els sentiments que van acompanyar a aquest aconteixement primer (la ment emocional també té memòria).

 

És important ser conscient de les emocions per a l'exercici de la raó. L'emoció guia les nostres decisions  i a la inversa la nostra ment racional influeix en les emocions i en les conductes que deriven d'elles. D'aquesta forma és com si tinguéssim dos cervells, dos intel·ligències: la racional i l'emocional. Per tant, no devem simplificar la intel·ligència al quocient intel·lectual.


terapia nens terapia adults