Serveis

Que oferim

ASSESSORAMENT

Orientació sobre el motiu de consulta, oferint pautes de resolució.

EXPLORACIÓ

Administració de les proves i tests necessaris.

DIAGNÒSTIC

Una avaluació adequada permet elaborar els objectius de treball.

TRACTAMENT

El tractament psicològic o logopèdic es realitza de forma personalitzada.

Ambits d'intervenció
  • Psicologia clínica: trastorns de personalitat, habilitats socials, intel·ligència emocional...
  • Psicologia escolar: dislèxia, trastorn d’atenció, capacitats intel·lectuals, reeducacions escolars ...
  • Logopèdia: trastorns de parla, la veu, la deglució atípica...
  • Adreçat a nens, adolescents i adults.
Metodologia
  • PRIMERA VISITA: història clínica i orientació terapèutica.
  • EXPLORACIÓ: proves psicomètriques per complementar el diagnòstic.
  • ASSESSORAMENT i/o TRACTAMENT. En teràpies infantils treballem de forma conjunta amb l’escola i la familia, ajudant el nen en el seu procés de creixement personal i superació de dificultats.
  • Teràpia individual, teràpia de parella, teràpia en petit grup.