Serveis

tècniques d'estudi

tècniques d'estudi

Les tècniques d’ estudi es poden definir com un conjunt de recursos que faciliten el treball intel·lectual en el procés d’ aprenentatge i optimitzar els seus recursos per obtenir un millor rendiment.

Doten de major  eficàcia a la tasca realitzada, amb un estalvi de temps i d’esforç.

L’èxit en el procés d’aprenentatge depèn de diferents factors. D’una banda,  cal tenir en compte les aptituds intel·lectuals de l’estudiant, segons les seves capacitats obtindrà un major o menor rendiment acadèmic. D’altra banda, intervenen altres factors com la motivació per l’estudi i els coneixements previs que tingui sobre la matèria. L’ús de diferents tècniques d’estudi optimitzarà, finalment, el seu rendiment.

rendiment academic
Hàbits de treball

Per obtenir un bon rendiment d’estudi, cal tenir  un bon hàbit de treball. És important disposar d’un espai que faciliti  la concentració: tenir el material endreçat i unes condicions adients d’il·luminació i silenci.

Prèviament a l’estudi, cal planificar el temps i la dificultat de les matèries a estudiar, establint períodes de descans breus.

Finalment, aplicar correctament les tècniques d’estudi.

tecniques estudi
Metodologia d’estudi

En el procés d’estudi existeixen quatre fases, que són les que determinen un correcte aprenentatge. La dificultat, el desconeixement o l’omissió d’una d’aquestes fases interferirà en el rendiment escolar.

Fases de la metodología d’estudi:

PRIMER PAS. Percepció de la informació.

- Prelectura: És el pas previ a la lectura. Es tracta de contextualitzar el tema a estudiar, establint relacions amb els coneixements previs.

- Lectura del text: vindrà determinada per la velocitat lectora i la capacitat de comprensió (procés d’assimiilació).

SEGON PAS. Codificació.

Establir ordre d’importància separant idees principals de secundàries.

- Relació d'idees: relacionar les diferents idees entre sí, i relacionar-les en un  marc general.

- Aplicació de diferents esquemes: mapes conceptuals, resums, diagrames…

 

TERCER PAS. Memorització.

- Tècniques mnemotècniques: ús de diferents eines per a emmagatzemar la información i poder recuperar-la posteriorment amb major facilitat.

- Memorització: implica una bona comprensió per obtenir un aprenentatge significatiu.

QUART PAS. Recuperació de la informació.

Estructurar mentalment la información apresa.

Recuperar la información a partir de la técnica aplicada.

Aprofitar les tècniques mnemotècniques

 

+ informació al nostre blog.